-24%
Clapton Wire by UD
สัมผัสใหม่ที่แตกต่าง UD Clapton Wire ลวดพันเกลียวสำเร็จรูป เป็นการผสมผสานลวด 2 ขนาดพันเกลียวเป็นเส้นเดียว ลักษณะคล้ายๆสายกีต้าร์ 1 ม้วนมีความยาว 5 เมตร
A1 26AWG+32AWG 1 ม้วน 461 บาท
350 บาท
A1 28AWG+32AWG 1 ม้วน 526 บาท
400 บาท
Ni80+A1 26AWG+32AWG 1 ม้วน 526 บาท
400 บาท
แนะนำและบอกต่อเพื่อนของคุณ
รายละเอียดสินค้า Clapton Wire by UD