-28%
Mint Tobacco by JoyTech
กลิ่นมิ๊นผสมใบยาสูบ ให้กลิ่นที่กลมกล่อมของใบยาสูบ และเย็นโล่งสบายๆ
High 16 mg 319 บาท
230 บาท
Medium 11 mg 319 บาท
230 บาท
Low 6 mg 319 บาท
230 บาท
None 0 mg 319 บาท
230 บาท
แนะนำและบอกต่อเพื่อนของคุณ