-20%
Cigar Cherry เชอรี่ซิก้า
เชอรี่ซิก้า รสชาติพิเศษของคนชอบความแตกต่าง
None 0 mg (30ml) 169 บาท
135 บาท
High 16 mg (30ml) 169 บาท
135 บาท
Medium 12 mg (30ml) 169 บาท
135 บาท
Low 8 mg (30 ml) 169 บาท
135 บาท
Very low 4 mg (30ml) 169 บาท
135 บาท
แนะนำและบอกต่อเพื่อนของคุณ