-20%
Banana by JoyTech
กลิ่นหอมหวานที่ลงตัวของกล้วย ที่ทำให้คุณรู้สึกสบาย
High 16 mg 288 บาท
230 บาท
Medium 11 mg 288 บาท
230 บาท
Low 6 mg 288 บาท
230 บาท
None 0 mg 288 บาท
230 บาท
แนะนำและบอกต่อเพื่อนของคุณ