-17%
Redux CE5 by SmokTech
Redux CE5 Atomizer อะตอมคุณภาพแห่งยุค CE5 ให้ควันและกลิ่นเสมือนจริงมากที่สุด ทนทาน สามารถถอดทำความสะอาดได้ทุกชิ้นส่วน
Redux CE5 (Black) 204 บาท
169 บาท
Redux CE5 (White) 204 บาท
169 บาท
Redux CE5 Coil 119 บาท
99 บาท
แนะนำและบอกต่อเพื่อนของคุณ
รายละเอียดสินค้า Redux CE5 by SmokTech